Najmodernija tehnologija otkrivanja puknuća cijevi

Najmodernija tehnologija otkrivanja puknuća cijevi

Najmodernija tehnologija otkrivanja puknuća cijevi

Koristimo najmodernije uređaje za detekciju puknuća cijevi, vaše napukle, oštećene ili dotrajale cijevi ćemo locirati i popraviti kvar.

Voda koja izlazi uzrokuje vibraciju materijala u cjevovodima. Ove vibracije putuju uzduž cijevi i mogu se preuzeti kao buka koja se prenosi u strukturi, čak i kod udaljenih kontakatnih točaka npr. fitinga. Vibracije također putuju kroz zemlju do površine kao buka koja se prenosi u zemlju, iako jako prigušena.

Cijevi mogu napuknuti od posljedica zaleđivanja, biti oštećene od prelaska automobila ili teških strojeva, mogu dotrajati od vremenskog roka korištenja. Tako voda iz distributivne mreže može otjecati negdje u tlo, temelje objekta ili slično te uzrokovati dugoročne štete (vlaženje objekta, temelja, visoki računi za vodu). Ispitivanje puknuća cijevi vršimo sa najmodernijom tehnologijom.

Povezane usluge

Mjerenje tlakova

Mjerenje tlakova

Optimiranje sustava

Optimiranje sustava

Istraživanje gubitaka vode

Istraživanje gubitaka vode

Hitne intervencije

Hitne intervencije 0-24 sata