Optimiranje sustava

Optimiranje sustava

Optimiranje sustava

Posebno je važno da instalacija vodovoda bude kvalitetno izvedene. Pritom ne mislimo samo na kvalitetu izvedbe već i na kvalitetu materijala koja se ugrađuje.

Istraživanja u području optimiranja sustava vodoopskrbe statističkim i srodnim metodama ukazala su na mogućnost njihove primjene u svrhu smanjenja gubitaka vode, te detekcije i otklanjanja kvarova na cjevovodima i ostalim objektima vodoopskrbnih sustava.

Povezane usluge

Iskopi

Sve vrste iskopa

Snimanje termalnom kamerom

Snimanje termalnom kamerom

Adaptacije kupaonica

Kompletne adaptacije kupaonica

Mjerenje tlakova

Mjerenje tlakova