Uređaj za detekciju curenja vode Hydrolux HL500/5000

Uređaj za detekciju curenja vode Hydrolux HL500/5000

12.04.2018

Uz pomoć elektro akustičkog uređaja HL 5000, detekcija curenja vode je brža, laganija i pouzdanija nego ikad! Oprema koristi suvremenu digitalnu obradu podataka (DSP) koja daje jasan šum i u slučaju kada u okolini ima drugih smetnji. Sam šum nije samo jasno čujan u slušalicama, nego i grafički prikazan na displeju izrađenom u dvo-segmentnoj tehnologiji (DSA), što za korisnika znači pouzdanije traženje oštećenja cijevi.

Moderan način obrade podataka sa DSP tehnologijom i kvalitetan 16 bitni audio dekoder osiguravaju kvalitetnu reprodukciju šuma u slušalicama. Istovremeno takva obrada omogućava smanjenje nepoželjnih šumova iz okoline. To znači da se sa tom opremom mogu prepoznati i šumovi koji su dosta tihi. Zahvaljujući laganom kućištu malih dimenzija rad sa uređajima Hydrolux ne zamara operatera. Veliki zaslon sa osvjetljenjem omogućava čitko praćenje mjernih rezultata u svim uvjetima. Uređaji Hydrolux su jako jednostavni za rukovanje tako da sa svim svojim odlikama predstavljaju izvrsnu opremu za detekciju curenja.

Prednosti serije Hydrolux

- DSA tehnologija – istovremeni prikaz trenutnog i najmanjeg nivoa šuma
- Curenje čujemo i vidimo – memorija prikazuje do 9 mjerenja u dvo segmentnom načinu
- Mala težina
- Velika audio kvaliteta uz pomoć 16 bitnog audio kodeksa
- Velik i pregledan zaslon
- Frekventna analiza šuma (HL 5000)
- Slobodno podešavanje granica filtera
- Integriran zapisivač šuma koji može bilježiti šum 3, 15 ili 30 minuta