Digitalni korelator za lociranje curenja vodovoda Correlux

Digitalni korelator za lociranje curenja vodovoda Correlux

04.05.2018

Correlux C-3 korelator se koristi za otkrivanje gubitaka u cijevima za vodu. Voda koja teče pod pritiskom stvara šum, koji se prenosi duž cijevi u oba smjera. Taj šum registriraju dva senzora postavljena na cijev (na primjer na mjestu zatvarača ili hidranta), on se zatim pojačava i prenosi do korelatora.

Correlux C-3 uspoređuje oba signala (korelacija) i izračunava točnu udaljenost do mjesta kvara na osnovi kašnjenja signala, razmaka senzora i brzine zvuka u cijevi.

Correlux C-3 je savršen za više načina rada, direktno mjerenje (online) i za noćno mjerenje (offline). Direktno mjerenje koristi se uglavnom za dnevno ispitivanje mreže. U tom mjernom načinu su predajnici sa senzorima podešeni na kraće vrijeme mjerenja. Senzori se stave u mrežu i u realnom vremenu šalju signal na korelator, te možemo odmah vidjeti rezultat korelacije. U okolini sa visokim nivoom buke, kao što su industrijske sredine, magistrale, gradski centri i sl. koje otežavaju pronalaženje curenja vode, možemo koristiti offl ine- noćno mjerenje. Logeri se stave na mrežu i nakon završenog snimanja se očitavaju podaci. Logeri se pokupe i vrši se analiza mjerenja i izračunavanje grafova korelacije.